ما هیچ ما نگاه

علمی ادبی شخصی
آدم های ساده

آدم های ساده را دوست دارم

همان ها که بدی هیچ کس را باور ندارند

همان ها که برای همه لبخند دارند

 همان ها که همیشه هستند، برای همه هستند


آدم های ساده را باید مثل یک تابلوی نقاشی ساعت ها تماشا کرد، عمرشان کوتاه است

بس که هر کسی از راه می رسد یا ازشان سوء استفاده می کند یا زمین شان می زند یا درس ساده نبودن بهشان می دهد


آدم های ساده را دوست دارم

بوی ناب  " آدم "  را می دهند

 

 

 

+نوشته شده در سه شنبه نهم فروردین ۱۳۹۰ساعت21:8توسط سحر |